Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

   • OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

    • MAMY WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA I SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH
    • ORGANIZUJEMY KONKURSY I ZAWODY
     MARATON MATEMATYCZNY, FESTIWAL HUMANISTYCZNY, ZAWODY SZACHOWE, SPORTOWE, PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
    • KULTYWUJEMY TRADYCJE NARODOWE I LOKALNE, MAMY PROFESJONALNĄ SCENĘ TEATRALNĄ
    • DBAMYO ZDROWIE I PROMUJEMY ZDROWY TRYB ŻYCIA
    • MAMY NOWOCZESNE SALE DOSTOSOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŚWIETLICĘ, MONITOROWANY BUDYNEK, PLAC ZABAW I BOISKA
    • MAMY STAŁĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ I WSPARCIE KADRY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
    • OFERUJEMY ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: PLASTYCZNE, SPORTOWE, SZACHOWE, JEZYKOWE, MAMY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY, WYDAJEMY GAZETKĘ SZKOLNĄ
    • OFERUJEMY ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: LOGOPEDYCZNE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
    • ORGANIZUJEMY PÓŁKOLONIE I ZIMOWISKA ZIELONE SZKOŁY, WYCIECZKI, CIEKAWE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
    • MAMY DUŻĄ STOŁÓWKĘ I SMACZNE POSIŁKI
    • PODEJMUJEMY EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI
    • MAMY WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ, WPROWADZAMY NOWOCZESNE I CIEKAWE METODY NAUCZANIA
    • MAMY BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z CZYTELNIĄ
      • luty/marzec 2023

        

      • grudzień 2022/styczeń 2023

        

         Wpłaty na radę rodziców 2022/2023
       miejsce na tle szkoły klasa ilość osób, które wpłaciły procent na tle klasy kwota
       1 1B 19 90% 1350
       2 4A 17 74% 1190
       3 1A 14 67% 1139
       4 5C 13 65% 820
       5 6C 14 64% 1000
       6 2D 13 57% 1100
       6 8C 13 57% 1050
       7 1C 10 53% 860
       8 6A 12 52% 1100
       9 3A 11 44% 940
       10 2B 9 39% 710
       10 4C 9 39% 670
       11 2C 9 36% 740
       11 3C 9 36% 690
       12 4B 8 33% 660
       12 5A 7 33% 510
       12 5B 7 33% 550
       12 7A 7 33% 490
       13 3B 3 13% 250
       14 8A 2 8% 160
       15 7B 1 5% 50
       15 6B 1 5% 70
       16 1D 0 0% 0
       16 2A 0 0% 0
       16 8B 0 0% 0
                
             SUMA 16099
        
        
        

        

      • luty/marzec 2023

        

      • grudzień 2022/styczeń 2023

      • luty/marzec 2023


      • grudzień 2022/styczeń 2023

      • luty/marzec 2023

        

NASZE PROGRAMY i CERTYFIKATY

 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno Przedszkolny w Ładach
   • Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe Poland
   • (+22) 720 25 69 lub (+22) 720 13 69
   • NIP 534-260-38-27
   • Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie : 22 720-25-69, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsplady.raszyn.pl .
  • Logowanie dla administratorów serwisu

NASI SPONSORZY

 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy