Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

   • OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

   • MAMY WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA I SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH
   • ORGANIZUJEMY KONKURSY I ZAWODY
    MARATON MATEMATYCZNY, FESTIWAL HUMANISTYCZNY, ZAWODY SZACHOWE, SPORTOWE, PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
   • KULTYWUJEMY TRADYCJE NARODOWE I LOKALNE, MAMY PROFESJONALNĄ SCENĘ TEATRALNĄ
   • DBAMYO ZDROWIE I PROMUJEMY ZDROWY TRYB ŻYCIA
   • MAMY NOWOCZESNE SALE DOSTOSOWANE DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŚWIETLICĘ, MONITOROWANY BUDYNEK, PLAC ZABAW I BOISKA
   • MAMY STAŁĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ I WSPARCIE KADRY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
   • OFERUJEMY ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: PLASTYCZNE, SPORTOWE, SZACHOWE, JEZYKOWE, MAMY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY, WYDAJEMY GAZETKĘ SZKOLNĄ
   • OFERUJEMY ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: LOGOPEDYCZNE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
   • ORGANIZUJEMY PÓŁKOLONIE I ZIMOWISKA ZIELONE SZKOŁY, WYCIECZKI, CIEKAWE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
   • MAMY DUŻĄ STOŁÓWKĘ I SMACZNE POSIŁKI
   • PODEJMUJEMY EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZUJEMY SZKOLENIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI
   • MAMY WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ, WPROWADZAMY NOWOCZESNE I CIEKAWE METODY NAUCZANIA
   • MAMY BIBLIOTEKĘ MULTIMEDIALNĄ WRAZ Z CZYTELNIĄ
  • Kalendarz

    brak danych
   • Nasza szkoła istnieje 50 lat.
   • Przez ten okres przewinęło się kilka pokoleń absolwentów, swój wkład pracy pozostawiło wielu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
   • W latach 70-tych
   • Do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z Jaworowej. Z tej wsi oraz z Dawid dowożono je przyczepą autobusową ciągniętą przez traktor. Młodzi pasażerowie nadali pojazdowi wdzięczną nazwę "Adelajda".
   • Dyrektorem szkoły od 1997 do 2018 roku był dr Wiesław Borsuk.
   • Od 1997 roku o Szkole Podstawowej w Ładach pochlebnie mówiono, w dużej mierze za sprawą nowego Dyrektora, którego ambicją było doprowadzenie do tego, żeby uczniowie nie byli gorsi od absolwentów szkół warszawskich. Dyrektor duży nacisk kładł na dążenie do najlepszych wyników zarówno edukacyjnych jak i sportowych.
   • Od września 2018 roku nowym Dyrektorem Szkoły Podsatwowej w Ładach została Irena Uszyńska.
   • Nasza szkoła istnieje 50 lat.

    Przez ten okres przewinęło się kilka pokoleń absolwentów, swój wkład pracy pozostawiło wielu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
    Początkowo był to tylko jeden budynek szkolny.

    Trochę wspomnień.

    Wróćmy pamięcią do początków...

    Szkołę Podstawową w Ładach wybudowano ze środków finansowych Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Teren pod jej budowę odsprzedał pan Władysław Ochman. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Ładach nastąpiło w październiku 1968 r.

    Grono Pedagogiczne w pierwszym roku istnienia tej szkoły stanowili: Maria Pajda, Alina Płaza, Janina To1ak-Gil, Elżbieta Bęza-Imiełowska, Wacław Trzaska, Sławomir Kaba1a. Przez pierwsze dwa lata kierownikiem był pan Wacław Trzaska, później pracował jako nauczyciel języka polskiego.

    W 1970r. kierownikiem szkoły została pani Janina Bońska, pełniła tę funkcję przez piętnaście lat. Powstała nowa szkoła. Można powiedzieć, że dzięki naszej placówce oświatowej zmieniła się i okolica. W Ładach wybudowano asfaltową jezdnię. Do naszej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z Jaworowej. Z tej wsi oraz z Dawid dowożono je przyczepą autobusową ciągniętą przez traktor. Młodzi pasażerowie nadali pojazdowi wdzięczną nazwę "Adelajda". Modernizacja dróg, wzrost liczby mieszkańców okolicznych miejscowości i ich postulaty spowodowały, że warszawskie MZK uruchomiła podmiejską linię autobusową (wtedy 707). Pierwszy "podmiejski" wyjechał z Okęcia 21.10.76 r. Do Podolszyna linię przedłużono 20 stycznia 1980 r. O ileż łatwiejsze i bezpieczniejsze stało się chodzenie do szkoły. Do dziś zdobią szkolne podwórko zasadzone w tamtych latach drzewa i krzewy.

    Stale czerpiemy z doświadczeń poprzednich pokoleń absolwentów, nauczycieli. Wciąż świeże są wspomnienia udanych licznych różnorodnych imprez szkolnych, środowiskowych; jak na przykład wzruszające inscenizacje znanych baśni, przedsięwzięcia charytatywne, zbiórki i akcje, między innymi: datki na odbudowę Zamku Królewskiego, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. W szkole gościli - i ciągle nas odwiedzają - wybitni aktorzy scen warszawskich, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, zakładów pracy, zwłaszcza sąsiada - Hodowlano-Rolniczej Spółdzielni w Dawidach. Nie było i nie ma roku bez zorganizowania pouczającej, ciekawej wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Kolejne pokolenia dzieci poznają pobliską stolicę i najdalsze zakątki Ojczyzny, a nawet urocze miejsca poza granicami kraju. W ciągu lat wzrastała liczba uczniów i oddziałów. Zatrudniano więcej nauczycieli i pracowników administracji. Szkoła więc nie tylko uczy i wychowuje, ale też daje miejsca pracy. W okolicy przybywało mieszkańców, coraz mocniej dawał o sobie znać wyż demograficzny. Było więcej uczniów; w szkole stawało się coraz ciaśniej.

    Rodzice, nauczyciele - od roku 1985 pod kierownictwem pani dyrektor Heleny Kozakiewicz coraz natarczywiej i częściej zwracali się do odpowiednich władz z prośbą o zasadniczą dalszą rozbudowę szkoły. Usilne, poparte argumentami starania zostały uwieńczone sukcesem.. W 1990 r. Rada Gminy Raszyn podjęła decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ładach i pierwszą cegłę położono już w kwietniu tego samego roku. Do nowych sal lekcyjnych wprowadziliśmy się w lutym 1994 r. W czerwcu mieliśmy zaszczyt gościć w naszych murach Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Natomiast oficjalne uroczyste oddanie nowej szkoły, z udziałem władz oświatowych i gminnych, odbyło się 14 grudnia 1994 r.

    Jak obecnie wygląda szkoła, jakie są w niej warunki do nauki dzieci?

    O tym można się naocznie przekonać zwiedzając w kompleksie dydaktyczno-socjalnym pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i wiele pomocy naukowych. Każda z sal lekcyjnych wyróżnia się swoistą kolorystyką mebli i stolików uczniowskich.
    Jest też przestronna sala gimnastyczna (i druga - mniejsza) z zapleczem socjalnym, szatnie, przy szkole na terenach zielonych założono piękne boiska sportowe oraz plac zabaw dla młodszych uczniów.
    Mając rozbudowaną bazę lokalową można było myśleć o różnych formach rozwijających zainteresowania uczniów. Zorganizowane zostały bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (chór, SKS, koło teatralne, harcerstwo), koła przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, informatyczne, przyrodnicze, historyczne, plastyczne), na których uczniowie rozszerzają swoje zdolności i zainteresowania.
    Dla uczniów, szkoła to drugi dom, przebywają tu wiele godzin dziennie - tu przede wszystkim uczą się, ale również spędzają swój wolny czas.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców szkoła dąży do zapewnienia atrakcyjnych form wypoczynku poprzez organizowanie imprez sportowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i dyskotek. W tym też celu uruchomiono dla klas młodszych świetlicę szkolną.

    U schyłku XX wieku nie sposób sobie wyobrazić placówki oświatowej, w której nie byłoby komputerów. Nasza szkoła została wytypowana przez Zarząd Gminy Raszyn do programu MEN "INTERNET W KAŻDEJ GMINIE". Dzięki temu w szkole znajduje się pracownia komputerowa z 17 stacjami uczniowskimi.
    Wszystkie komputery są połączone lokalną siecią oraz wyposażone w oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Internetu. Po oddaniu do użytku pracowni komputerowej są prowadzone zajęcia informatyczne dla klas II - VI, a także pozalekcyjne zajęcia komputerowe w klasach od IV do VI.

    Każdy z nas jest świadomy roli i znaczenia sportu w rozwoju i kształceniu osobowości młodego człowieka. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi, do których należą liczne zwycięstwa w turnieju "Gramy o Złotą Piłkę" i wielu innych zawodach sportowych. Sukcesy sportowe w piłce nożnej zachęciły do założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego ze specjalizacją piłka nożna i szachy. Aby to było możliwe zagospodarowano teren szkolny na piłkarskie boisko sportowe, na którym odbywają się mecze szkolnej drużyny piłkarskiej. Nasza młodzież chętnie trenuje i zdobywa trofea sportowe. Chcemy, aby nasza szkoła spełniała wymagania szkoły XXI wieku, w której uczniowie będą czuli się pewnie i bezpiecznie, która będzie przyciągała swoją atrakcyjnością, do której wszyscy będą chętnie przychodzili.

    Warunki do nauki w szkole są więc bardzo dobre. Można powiedzieć, że i wyniki stają się coraz bardziej satysfakcjonujące - dotychczasowe wyniki sprawdzianów kompetencji dla szóstoklasistów plasują naszą szkołę w ścisłej czołówce rankingu woj. mazowieckiego, rokrocznie szkoła przystępuje do wielu różnorodnych konkursów o zasięgu nie tylko lokalnym, ale też ogólnopolskim i uczniowie nasi często znajdują się w ich finałach (np. Konkurs Matematyczny "Kangur", Konkurs Historyczny "Krąg", Konkurs "Bezpieczne Miasto - Poznajmy się bliżej", Konkurs Informatyczny Logia i wiele innych).
    Oby w następnych latach były podobne osiągnięcia.

    Dyrektorem szkoły od 1997 do 2018 roku był dr Wiesław Borsuk.

    Od 1997 roku o Szkole Podstawowej w Ładach pochlebnie mówiono, w dużej mierze za sprawą nowego Dyrektora, którego ambicją było doprowadzenie do tego, żeby uczniowie nie byli gorsi od absolwentów szkół warszawskich. Dyrektor duży nacisk kładł na dążenie do najlepszych wyników zarówno edukacyjnych jak i sportowych.

    Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym rokiem, kiedy rozpoczęto wdrażanie do zreformowanej szkoły obowiązkowej, z 8-letnich szkół podstawowych powatała: 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum.

    Kiedy w 2000 roku wprowadzono egzamin 6-klas, szybko okazało się, że Szkoła w Ładach ma najlepsze wyniki nie tylko w Gminie Raszyn, ale też w Powiecie Pruszkowskim.

    Nasz Szkoła słynęła z ogólnopolskich konkursów takich jak:"Poznajemy się bliżej", "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym", "Młodzież zapobiega pożarom" czy "Wypadki na drogach - porozmawiajmy", w których wielokrotnie zostawała laureatem.

    30 maja 2008 roku Dyrekcja i reprezentacja Szkoły im. Ks. Józefa Poniatwoskiego została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego jako laureat konkursu "Poznajmy się bliżej". Przedstawiciele Naszej Szkoły mieli możliwość poznania Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

    W ciągu lat wciąż wzrastała liczba uczniów i oddziałów. Dzieci chodziły na dwie zmiany, a liczba sal wciąż była niewystarczająca. Grono pedagogiczne na czele z Dyrektorem Wiesławem Borsukiem usilnie starało się o kolejną rozbudowę naszej placówki.

    Rok 2011 można uznać za przełomowy, Urząd Gminy Raszyn w planie inwestycyjnym umieścił rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach, a Wójt Andrzej Zaręba podpisał umowę na zakup działki w sąsiedztwie szkoły. W 2012 roku przygotowano program funkcjonalo-użytkowy rozbudowy szkoły, na podstawie którego w dalszym terminie zostanie wykonany projekt budowlano-wykończeniowy nowej Szkoły.

    15 września 2016 roku Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na rozbudowę Naszej Szkoły dla siedmiuset dzieci, z dużą halą sportową, z salą widowiskową oraz z 4 oddziałami przedszkolnymi. Placówka będzie przystosowana również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach poprzez wyrównanie poziomów, zaprojektowanie właściwych łazienek oraz odpowiednio dużej windy.

    Pod koniec 2016 roku doczekaliœmy się pierwszych ogrodzeń i maszyn pod rozbudowę Szkoły. Powstały nowe fundamenty, nowe ściany i nowa historia.

    Pod koniec 2017 roku Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na kompleksowe i supernowoczesne wyposażenie Szkoły.

    Rozbudowa i wyposażenie Szkoły w Ładach to najdroższa, ale też największa inwestycja w historii Gminy Raszyn. Całe przedsięwzięcie zakończyło się na poczatku 2019 roku.

    Od września 2018 roku nowym Dyrektorem Szkoły Podsatwowej w Ładach została Irena Uszyńska.

NASZE PROGRAMY i CERTYFIKATY

 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno Przedszkolny w Ładach
   • Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe Poland
   • (+22) 720 25 69 lub (+22) 720 13 69
   • NIP 534-260-38-27
   • Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie : 22 720-25-69, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsplady.raszyn.pl .
  • Logowanie dla administratorów serwisu

NASI SPONSORZY

 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy