Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

  • Oferty pracy i oferty przetargowe w naszej szkole

  • Jeśli ta oferta cię interesuje, skontaktuj się z nami: Kontakt

  • OGŁOSZENIE

   • Z ofert z dnia 19 czerwca 2020 dotyczących zapytania: „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego”
    W porozumieniu Dyrektora ZSP w Ładach z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej została wybrana firma:
    FIRMA GASTRONOMICZNA GAST-TOP BLUEBAR-CATERING z siedzibą w 03-966 WARSZAWA przy ul. AFRYKAŃSKA 16/9 NIP 5261064088
  • Specjalista ds. płac

   • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach , zgodnie z Ustawą
    z dnia 21 listopada 2008r. / Dz.U.z 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm./
    o pracownikach samorządowych/ urzędniczych, ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac

    Nazwa i adres jednostki :
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach
    05-090 Dawidy Bankowe
    ul. Długa 49.
    Tel.22 720 25 69

    Zatrudnienie : umowa o pracę , pełny etat / 40 godzin tygodniowo/

    Wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/ w stanowisku :
    1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. / Dz.U.z 2008 nr 223 poz.1458 z póź. zm./
    2. posiadanie obywatelstwa polskiego , pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
    3.zaświadczenie o niekaralności
    4.wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku
    5. znajomość przepisów prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przepisów związanych ze sporządzaniem list płac, rozliczaniem składek i zasiłków ZUS.
    6. znajomość obsługi programów : SIO, Korelacja, Płatnik, GUS, e-PFRON,
    obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.

    Wymagane dokumenty:
    1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
    2. CV
    3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska
    4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje / zaświadczenia o ukończeniach kursów i szkoleń/.

    Termin składania dokumentów 28 listopada 2019r / zamknięta koperta/
    Miejsce - sekretariat Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ładach.
  • Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego"

Nagłówek