Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

   • Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowinkami wydawniczymi, ciekawostkami na temat książek i innymi informacjami z biblioteki szkolnej.
    • INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

    • 14.06.2021 13:58
    • INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W ŁADACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
    • 1. Uczniowie klas 1-3

     Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie i ustalonym miejscu a następnie przekazują do biblioteki szkolnej . Wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej uczniowie zdają w dniu zdawania podręczników.

     2.Uczniowie klas 4 – 7

     Zgodnie z harmonogramem uczniowie przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.

     3.Uczniowie klasy 8

     Zgodnie z harmonogramem uczniowie przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.

     4.Uczniowie, którzy od września 2021 r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.

     5. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

     ·nie wolno tworzyć zgromadzeń,

     ·zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra),

     ·5-10 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku,

     ·mieć założone maseczki.

     6.Uczeń powinien przygotować podręczniki:

     ·zdjąć okładki. Jeżeli okładki mają taśmę samoprzylepną – zostawiamy,

     ·wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem,

     ·rozprostować wszystkie zagięte karty,

     ·podkleić rozdarte lub wypadające kartki,

     ·usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki)

     ·nie zwracamy podręcznika do religii i zeszytów ćwiczeń,

     ·uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ładach, zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką szkolną do dnia 23.06.2021 r.

     14.Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

     15.Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

     16.Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem: zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

     17.Dostarczone do szkoły podręczniki i książki podlegają kwarantannie.

     18.W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do wpłaty kwoty wartości podręcznika na rachunek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn:

     nr 77 8004 0002 2001 0022 1258 0001; w treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik do klasy …, tytuł podręcznika…, imię i nazwisko ucznia”- kopię dowodu wpłaty Rodzic przekazuje do biblioteki.

     W przypadku zgubienia książki procedury zwrotu reguluje Regulamin biblioteki, pkt 10

     „czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną lekturę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia tej samej lektury; gdy zgubi literaturę piękną zobowiązany jest do kupna innej wskazanej przez nauczyciela- bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z wypożyczeń.”

     19.Pytania lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotu podręczników i książek proszę kierować na adres: i.szczeszek@zsplady.raszyn.pl lub w Dzienniku Librus .

    • Wróć do listy artykułów

NASZE PROGRAMY i CERTYFIKATY

 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
 • nasze programy i certyfikaty
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno Przedszkolny w Ładach
   • Długa 49, 05-090 Dawidy Bankowe Poland
   • (+22) 720 25 69 lub (+22) 720 13 69
   • NIP 534-260-38-27
   • Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach czynny jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie : 22 720-25-69, bądź mailowo na adres: sekretariat@zsplady.raszyn.pl .
  • Logowanie dla administratorów serwisu

NASI SPONSORZY

 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy
 • nasi sponsorzy